Warunki rekrutacji

Gość


Nasza oferta

Warunki rekrutacji


 Warunki  przyjęcia:

  • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia)
  • złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terninie
 

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl/
  • dwie poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym (specjalności nauczycielskie)
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (tylko na specjalności logopedia)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • kserokopia dowód uiszczenia opłaty wpisowej  w wysokości 50 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (35x45 mm) - dotyczy specjalności: wychowanie fizyczne z elementami tańca oraz gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna z promocją zdrowia. 
 

Termin składania dokumentów:

  • do 3 marca 2017 r. - gwarancja przyjęcia

 

Punkt rekrutacyjny:

Gniezno, ulica Cieszkowskiego 17 (ZSP nr 2, pokój 208), 

tel.: 61 428 26 27  

kom.: 690 942 988

e-mail: podyplomowe@milenium.edu.pl

 

Poznań, ulica K. Janickiego 22 (ZS Nr 106)

kom.: 575 745 165

Partnerzy uczelni